Hebben duurzame producten hetzelfde rendement als klassieke producten?

De doelstelling van een duurzaam financieel product bestaat erin om financiële return te verzoenen met maatschappelijke return. De bijkomende duurzaamheidsanalyse die in het beheer van het product is geïntegreerd, stoelt ook op de overtuiging dat dit leidt tot een betere bescherming tegen schokken (crises) en bijdraagt tot een stabieler rendement op de langere termijn.

Uit meerdere wetenschappelijke analyses en vergelijkende studies op basis van rendementen uit het verleden, blijkt dat duurzame producten op dit vlak tot op heden zeker niet onderdoen voor traditionele producten.