Hoe is de aanpak van duurzame producten door de Belgische financiële sector doorheen de jaren geëvolueerd?

De eerste stappen in de uitwerking van gemeenschappelijke richtlijnen voor duurzame producten, dateren van 2001. In april 2001 publiceerde de Belgische vereniging van beleggingsfondsen (BVICB, sinds 2004 BEAMA: Belgische vereniging van asset managers)  haar principes voor ICB’s met het profiel van “Ethisch beleggen”.

Deze principes verdeelden ethische beleggingsfondsen onder in 3 generaties:

  • 1ste generatie: fondsen die zich beperken tot het uitsluiten van bepaalde sectoren of bedrijven
  • 2de generatie: thematische fondsen die een doorlichting doen op één aspect van duurzaamheid
  • 3de generatie: fondsen die alle aspecten van duurzaamheid in rekening brengen

Ook de verplichting van een controle door een onafhankelijke derde werd toen al opgenomen in de voorwaarden om een duurzaam financieel product te kunnen zijn.

Naar aanleiding van de evolutie van het gedachtengoed rond “ethisch” beleggen en de ontwikkeling van de markt, werden de principes begin 2005 herwerkt tot de BEAMA methodologie voor ICB's die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren (DMVI) . De belangrijkste aanpassingen waren:

  • de indeling in duurzame en thematische ICB's en het verlaten van de 3 generaties
  • de uitbreiding van gescreende beleggingsinstrumenten met o.a. overheidsobligaties
  • de screening van landen bovenop de reeds voorziene screening van bedrijven

Begin 2010 werden de richtlijnen opnieuw geëvalueerd en herwerkt. Hiermee werd tegemoet gekomen aan:

  • het opnemen van nieuwe types van duurzame fondsen, zoals fondsen met kapitaalbescherming
  • de vraag naar hogere transparantie
  • het aligneren met de aanpak van duurzaam beleggen in andere landen

In november 2012 publiceerde Febelfin haar aanbeveling omtrent duurzame financiële producten. Deze Febelfin aanbeveling vertrekt vanuit de BEAMA-methodologie en kwam tot stand met behulp van intensieve stakeholderconsultaties en externe adviezen. Meer informatie over dit proces is hier terug te vinden.

De reikwijdte van de Febelfin aanbeveling omvat naast beleggingsproducten ook spaarproducten en kredieten. Tevens werden verwachtingen rond transparantie uitgebreid en wordt aan de aanbieders van duurzame producten gevraagd hun positie omtrent controversiële activiteiten te verduidelijken.

Als onderdeel van deze aanbeveling werd ook de website http://www.duurzaamsparenenbeleggen.be opgericht waarop onder andere de lijsten met de duurzame financiële producten kunnen worden geconsulteerd.

De Febelfin aanbeveling is geen eindpunt. Omdat de manier waarop de samenleving duurzaamheid invult verder evolueert, en omdat er nieuwe vormen van duurzame financiële producten bijkomen, zal de aanbeveling regelmatig geactualiseerd moeten worden.

Bezoek ook de pagina’s hierover op de website rond het Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector.