Hoe zit het met de financiering van regimes en landen?

In principe is de financiering van overheden onderhevig aan gelijkaardige voorwaarden als de financiering van ondernemingen. In het bijzonder worden overheden beoordeeld op hun democratisch gehalte, het respecteren van de burger- en mensenrechten, persvrijheid, enz.

Financiering van regimes en landen gebeurt meestal via het aankopen van overheidsobligaties.

Onderdrukkende regimes kunnen echter ook indirect ondersteund worden. Een bedrijf dat in een dergelijk land actief is, betaalt daar belastingen en steunt langs die weg het regime dat aan de macht is. Beheerders van duurzame producten dienen dit mee te nemen in hun beslissing om een bedrijf al dan niet te financieren.