Mag een duurzaam product in bepaalde omstreden activa investeren?

Er bestaat eensgezindheid over het feit dat bepaalde activiteiten nooit gefinancierd kunnen worden met een product dat zich ‘duurzaam’ noemt. Voor een aantal andere activiteiten is de situatie veel minder duidelijk. We denken daarbij bijvoorbeeld aan kernenergieprojecten, de ontginning van schaliegas, tabaks- en alcoholproducten, bedrijven die testen op dieren uitvoeren, de bonthandel, het telen van genetisch gemodificeerde organismen, de productie van palmolie of bepaalde investeringen in bepaalde regimes/landen, enzovoort. Hierover bestaat een maatschappelijk debat met voor- en tegenstanders. We noemen deze activiteiten daarom ‘controversieel’.

Het opwekken van elektriciteit via kernenergie houdt bijvoorbeeld een gevaar op radioactieve besmetting in, maar het is ook een kostenefficiënte manier om energie te produceren met een lagere CO2-uitstoot dan via fossiele brandstoffen. Bovendien kunnen isotopen (een nevenproduct van kernenergie) gebruikt worden in het kader van medische behandelingen.

Omdat Febelfin zich niet geplaatst vindt om in deze discussies een positie op te leggen, sluit de aanbeveling over duurzame producten de omstreden activiteiten niet per definitie uit. Wel wordt aan de aanbieders gevraagd om duidelijk aan de klanten mee te delen welke van deze activiteiten zij aanvaardbaar of onaanvaardbaar vinden om te financieren via duurzame producten, en waarom. Dit gebeurt via de tabel die terug te vinden is op het paspoort van een duurzaam financieel product. Meer gedetailleerde informatie over het beleid omtrent controversiële activiteiten is terug te vinden op de website van de aanbieder of de beheerder van het product.

Door die transparantie kan de klant zelf op een geïnformeerde manier beslissen of de keuze van de aanbieder aansluit bij zijn persoonlijke overtuiging.

Het beleid omtrent controversiële activiteiten is een evolutief document en kan door de productbeheerder worden aangepast naar aanleiding van de actualiteit of vragen van klanten.