Wat is het uitgangspunt van de Febelfin aanpak?

De basis van de Febelfin aanpak is transparantie. Duidelijkheid door de aanbieder over wat er gebeurt met het geld dat door de spaarder of belegger in een duurzaam product wordt gestopt.

D.w.z. dat de aanbieder op een duidelijke en verstaanbare manier uitlegt:

  • Wat zijn standpunt is m.b.t. een reeks van controversiële activiteiten, en waarom hij van mening is dat deze gefinancierd kunnen worden, of eerder niet.
  • Volgens welke strategie hij een duurzaam product samenstelt en beheert, en hoe de kwaliteit hiervan gegarandeerd wordt.
  • Welke externe en onafhankelijke instantie controleert of de meegedeelde informatie strookt met de realiteit.

Bovenop deze transparantie bevat de Febelfin aanpak ook enkele minimale vereisten voor bedrijven of overheden die gefinancierd kunnen worden met geld uit financiële producten. Er zijn activiteiten die absoluut uitgesloten zijn zoals bv. de financiering van de wapenindustrie of de financiering van projecten, bedrijven of landen die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties flagrant schenden.

Op basis van al deze informatie en de minimale vereisten, kan de klant zelf geïnformeerd en weloverwogen beslissen of een bepaald product aansluit bij wat hij zelf onder duurzaam of maatschappelijk verantwoord verstaat.