Parvest Climate Impact

BNP Paribas Fortis
Algemeen
Type: 
Beleggingsfonds (ICB)
Bestemming van de inlage: 
Voornamelijk beleggingen in aandelen
Aanbieders: 
BNP Paribas Retail Banking, BGL Luxembourg retail, BNP Paribas Fortis Retail Banking Belgium, BNP Paribas Wealth Management.
Beheerder: 
BNP Paribas Investment Partners
Duurzaamheidsprofiel

De gelden van dit product worden door de beheerder gebruikt om bedrijven en overheden te financieren via beleggingen of het verlenen van kredieten. Bij het beheer van dit product

houdt men bij de keuze van deze bedrijven en overheden rekening met hun impact op het milieu, de mens en de maatschappij en met hun goed bestuur
houdt men tevens rekening met de manier waarop ze de 10 duurzaamheidsprincipes van de Verenigde Naties naleven (principes rond mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie)
sluit men de wapenindustrie uit

Duurzaamheidsstrategieën

Bij het beheer van dit product maakt men gebruik van de onderstaande methodes om het duurzaam karakter in te vullen:

  • Uitsluiten van bepaalde controversiële activiteiten
  • In de besluitvorming rekening houden met niet-financiële aandachtspunten
  • Zich richten op specifieke duurzaamheidsthema’s

Beleid rond controversiële activiteiten

Bij het beheer van dit product hanteert men het volgende beleid over thema’s waarrond een maatschappelijk debat bestaat:

Legende

  Hier wordt nooit in belegd of worden nooit kredieten aan verleend
  Hier kan enkel onder bepaalde voorwaarden in worden belegd of kredieten aan worden verleend
Indien er voor een activiteit niets werd vermeld, dan betekent dit dat a) de beheerder hierrond geen expliciet beleid heeft en er eventueel in zou kunnen worden belegd of kredieten aan worden verleend, of b) de activiteit niet relevant is voor de portefeuille
Bedrijven uit de wapenindustrie
Bedrijven betrokken bij de productie van kernenergie
Bedrijven betrokken bij de winning van steenkool
Bedrijven betrokken bij de winning van schaliegas
 
Bedrijven betrokken bij de verwerking van teerzanden
Bedrijven betrokken bij de productie van tabak
Bedrijven betrokken bij de productie van alcohol
Bedrijven betrokken bij de productie van pornografisch materiaal
 
Bedrijven betrokken bij de organisatie van gokspelen
Bedrijven betrokken bij de verwerking van bont
 
Bedrijven betrokken bij de productie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)
 
Bedrijven betrokken bij de productie van palmolie
Bedrijven betrokken bij de productie van houtpulp
Bedrijven die gebruik maken van dierproeven
 
Bedrijven die een beleid van landroof hanteren
Bedrijven die actief zijn in landen met onderdrukkende regimes
 
Overheidspapier van landen waar een onderdrukkend regime aan de macht is
 
Overheidspapier van landen waar de doodstraf wordt uitgevoerd
 
Termijncontracten op landbouwgrondstoffen
Controle en transparantie

Externe controle op het duurzaamheidsbeleid wordt uitgevoerd

  • Door een onafhankelijke en in duurzaamheid gespecialiseerde onderzoeksinstelling

Transparantie

De beheerder van dit product is transparant over zijn beleid en processen, in lijn met de principes van de Eurosif MVI transparantie code.
Bijkomende ondersteunende documenten over de duurzaamheid van dit product zijn beschikbaar op de website van de beheerder of de aanbieder.
Meer informatie

Voor bijkomende informatie, ondersteunende documenten en bij vragen kan u terecht bij de onderstaande website of kan u contact opnemen via het contactformulier.