Controle

Wat is het uitgangspunt van de Febelfin aanpak?

De basis van de Febelfin aanpak is transparantie. Duidelijkheid door de aanbieder over wat er gebeurt met het geld dat door de spaarder of belegger in een duurzaam product wordt gestopt.

Wie controleert of een duurzaam product correct beheerd wordt en of de gepubliceerde informatie juist is?

Financiële producten worden zeer sterk gereguleerd. Twee toezichthouders, de Nationale Bank van België (NBB) en/of de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) moeten hun goedkeuring geven alvorens een product te koop mag worden aangeboden. Ook de informatie en publiciteit aan potentiële klanten is gereglementeerd en wordt gecontroleerd. Daarnaast is er minstens één keer per jaar een financiële rapportering, die wordt nagekeken door een onafhankelijke revisor.