Uitsluiting

Wat is het uitgangspunt van de Febelfin aanpak?

De basis van de Febelfin aanpak is transparantie. Duidelijkheid door de aanbieder over wat er gebeurt met het geld dat door de spaarder of belegger in een duurzaam product wordt gestopt.

Wat is het ‘UN Global Compact’?

Het Global Compact van de Verenigde Naties formuleert 10 principes in het domein van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie. Het vraagt bedrijven om die waarden te onderschrijven, te ondersteunen en uit te dragen in hun invloedssfeer.

Hoe zit het met zwarte lijsten?

Wanneer men het heeft over duurzame financiële producten wordt vaak in de eerste plaats gedacht aan het verbieden van de financiering van ondernemingen of landen die onethisch of niet maatschappelijk verantwoord handelen.

Een voordehand liggende manier om zo een verbod te organiseren, is het opstellen van een zwarte lijst van ondernemingen en landen die men niet mag financieren via een duurzaam product.

Wat mag een duurzaam product niet doen?

De Febelfin richtlijn beschrijft de minimale vereisten voor bedrijven of overheden die gefinancierd kunnen worden met geld uit duurzame financiële producten.