Febelfin aanbeveling

Wat vind ik terug op het duurzaamheidspaspoort van een product?

Het duurzaamheidspaspoort van een product bevat alle informatie die de klant nodig heeft om na te gaan op welke manier het product het begrip 'duurzaamheid' invult, en om te beoordelen of deze invulling aansluit bij zijn persoonlijke overtuigingen.

Hoe is de Febelfin aanbeveling tot stand gekomen?

De uitwerking van de Febelfin aanbeveling kaderde in de werkzaamheden van het Febelfin dialoogplatform ngo’s in 2011.

Wat gebeurt er als een duurzaam product niet (langer) voldoet aan de minimumvereisten?

Wanneer een duurzaam product niet langer voldoet aan de richtlijnen van Febelfin, moet de aanbieder of beheerder van het product dit zo snel mogelijk rechtzetten. In het geval van een beleggingsfonds kan dat bijvoorbeeld gebeuren door een investering in een problematisch bedrijf ongedaan te maken. De procedures die in dat geval gevolgd worden, zijn bepaald in het duurzaamheidsbeleid van de beheerder.