Voor welk type projecten worden duurzame kredieten verleend?

Duurzame kredieten worden verleend aan projecten die een bijzondere bijdrage leveren tot een duurzamere maatschappij.

Vaak gaat het om zogeheten ‘groene’ kredieten, die ecologisch duurzame initiatieven proberen te stimuleren. Bijvoorbeeld: leningen voor de aankoop van milieuvriendelijke wagens, bouw- of renovatiekredieten voor ecologische woningen, kredieten voor bouw van windmolens, enz.

In dit kader kan ook de volkslening worden vermeld. Deze nieuwe formule probeert spaargeld te koppelen aan kredieten met lange looptijden die een bepaalde maatschappelijke meerwaarde hebben zoals ziekenhuizen, bibliotheken, ecologische projecten, infrastructuurprojecten ….

Een ander type maatschappelijk verantwoord krediet is het microkrediet. Via microfinanciering kunnen personen die een onderneming wensen op te starten en die moeilijkheden hebben om via de normale kanalen een krediet te bekomen (bv. werkzoekenden), toch op weg worden geholpen met kleine leningen. Naast financiële ondersteuning leveren instellingen voor microfinanciering ook opleidingen en advies aan beginnende ondernemers.

Op deze manier worden startende ondernemingen en kleinschalige lokale initiatieven ondersteund. In het buitenland is dit vooral gericht op armoedebestrijding, terwijl in België hiermee een krediet worden opengesteld aan personen die uitgesloten zijn van het traditionele banksysteem.

Banken bieden vaak zelf geen microkredieten aan, maar ondersteunen deze initiatieven via een partnerschap met instellingen voor microfinanciering. 

Tags: