Waarmee moet een aanbieder van een duurzaam product allemaal rekening houden?

Bij het beheer van een duurzaam product wordt steeds rekening gehouden met zowel milieu, maatschappij als met deugdelijk bestuur. Dit wil zeggen dat de bedrijven, landen of projecten die met het geld van een duurzaam product worden gefinancierd, steeds beoordeeld worden volgens hun impact op het milieu en op de maatschappij. Ook de manier waarop een bedrijf of land wordt bestuurd, telt mee.

Zelfs ‘thematische’ producten, die zich op één aspect bv. milieu toespitsen, mogen de andere twee aspecten niet negeren.

Naast deze drie zgn. ‘extra-financiële’ elementen, wordt uiteraard ook rekening gehouden met financiële en economische maatstaven. Het is immers essentieel dat het duurzaam product ook financieel gezond is.

Tags: