Wat is financiering via duurzame producten?

Met het geld dat onder de vlag van een duurzaam product wordt opgehaald of verleend, worden de activiteiten van particulieren, bedrijven of overheden financieel ondersteund. Dit gebeurt meestal met een financiële instelling als tussenpersoon. Duurzame financiële producten (spaarproducten, beleggingsproducten, kredieten) zorgen ervoor dat met dit geld enkel duurzame activiteiten worden ondersteund.

Het begrip ‘financiering via een duurzaam product’ slaat op elke vorm van financiering met producten die aan de definitie van Febelfin voldoen. De term kan betrekking hebben op verschillende manieren van sparen, beleggen of kredietverlening, zoals op:

  • het sparen bij een kredietinstelling. Bijvoorbeeld: het geld dat een klant stort op een duurzame spaarrekening, wordt door de bank op haar beurt gebruikt om leningen te verlenen aan duurzame bedrijven of voor duurzame projecten
  • het beleggen in effecten uitgegeven door ondernemingen en landen. Bijvoorbeeld: het geld dat een klant belegt in een duurzaam beleggingsfonds, wordt door (de beheerder van) dat beleggingsfonds op haar beurt belegt in aandelen of obligaties van duurzame bedrijven of overheden.
  • het verlenen van kredieten aan particulieren, ondernemingen en overheden voor de realisatie van projecten. Bijvoorbeeld: via het verlenen van een duurzame lening aan particulieren, bedrijven en overheden worden duurzame projecten mogelijk gemaakt.