Wat gebeurt er als een duurzaam product niet (langer) voldoet aan de minimumvereisten?

Wanneer een duurzaam product niet langer voldoet aan de richtlijnen van Febelfin, moet de aanbieder of beheerder van het product dit zo snel mogelijk rechtzetten. In het geval van een beleggingsfonds kan dat bijvoorbeeld gebeuren door een investering in een problematisch bedrijf ongedaan te maken. De procedures die in dat geval gevolgd worden, zijn bepaald in het duurzaamheidsbeleid van de beheerder.

Febelfin zal deze situatie opvolgen en er in dialoog met de aanbieder voor zorgen dat het product zo spoedig mogelijk terug aan de richtlijnen beantwoord.

In het uitzonderlijke geval dat een rechtzetting niet mogelijk zou zijn, wordt het betrokken product niet langer opgenomen in de lijst van duurzame producten op de website.