Wat vind ik terug op het duurzaamheidspaspoort van een product?

Het duurzaamheidspaspoort van een product bevat alle informatie die de klant nodig heeft om na te gaan op welke manier het product het begrip 'duurzaamheid' invult, en om te beoordelen of deze invulling aansluit bij zijn persoonlijke overtuigingen.

Het paspoort bevat 3 delen: