Wat wordt verstaan onder 'screening'?

Onder screening verstaan we het doorlichten en evalueren van ondernemingen en landen op basis van duurzaamheidscriteria. Enkel de ondernemingen en landen die voldoende goed scoren, komen in aanmerking om te worden gefinancierd via een duurzaam product.

Dit screeningsproces gebeurt door gespecialiseerde onderzoeksinstellingen of departementen.

De beheerders van duurzame producten gebruiken de resultaten van het screeningsproces als basismateriaal voor de samenstelling en het beheer van een duurzaam product. 

Tags: