Wat zijn solidaire producten?

Solidaire producten, zoals solidariteitsfondsen, dragen een deel van hun rendement af aan een goed doel of een selectie van goede doelen. Dit gedeelte wordt dus afgetrokken van het rendement dat aan de spaarder of belegger wordt uitgekeerd.

Solidaire producten kunnen echter niet automatisch het etiket ‘duurzaam’ krijgen. Het is immers niet omdat een deel van het rendement aan een goed doel wordt geschonken, dat via het solidair product enkel duurzame ondernemingen worden gefinancierd. Bijvoorbeeld, de financiering van een zeer milieuvervuilend bedrijf wordt niet duurzaam omdat een deel van het behaalde rendement aan Greenpeace wordt geschonken.

Dit neemt uiteraard niet weg dat een solidair product ook duurzaam kan zijn, op voorwaarde dat de gefinancierde ondernemingen en overheden grondig worden doorgelicht en geselecteerd op basis van een reeks duurzaamheidscriteria.