Welke soorten duurzame producten bestaan er en hoe verschillen ze van elkaar?

Duurzame financiële producten kunnen verschillende vormen aannemen. De grootste groep duurzame producten is die van de beleggingsfondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren (‘DMVI’ ICB’s). Daarnaast bestaan er ook duurzame spaarrekeningen, duurzame kredieten, duurzame ‘Structured Notes’ en duurzame verzekeringsproducten.

De duurzame beleggingsfondsen zijn zelf ook niet allemaal gelijk. Ze kunnen hun duurzaam karakter immers via verschillende duurzaamheidsstrategieën invullen. Op deze manier leggen ze bijvoorbeeld specifieke nadruk op milieu, arbeidsvoorwaarden of democratie. Daarnaast spitsen beleggingsfondsen zich traditioneel ook vaak toe op beleggingen binnen een bepaalde industriële sector of geografische regio.

Producten van de diverse aanbieders kunnen onderling verschillen in hun beleid omtrent controversiële activiteiten. De zienswijze over bijvoorbeeld kernenergie of genetisch gemodificeerde organismen is niet bij alle aanbieders dezelfde.

Er bestaan ook producten (beleggingsfondsen, spaarproducten) die een deel van hun rendement uitkeren aan een goed doel. Die producten worden ‘solidaire producten’ genoemd. De besteding van het geld dat in die zogeheten solidaire producten wordt gestopt, is echter niet noodzakelijk onderhevig aan dezelfde criteria en doorlichting als bij duurzame producten. Dit type producten wordt om deze reden dan ook niet opgenomen in de lijsten op http://www.duurzaamsparenenbeleggen.be (tenzij ze ook aan de minimale vereisten voor duurzaamheid zouden voldoen).