Zijn ‘gewone’ financiële producten dan ‘onethisch’ en niet duurzaam?

Bij elke financiële instelling bestaan er duidelijke algemene beleidslijnen die van toepassing zijn op al haar activiteiten en producten. Verschillende financiële instellingen werken bijvoorbeeld met een ‘limiterend’ kredietbeleid, d.w.z. dat er bijkomende duurzaamheidscriteria worden gebruikt om kredietdossiers te beoordelen van bedrijven uit controversiële sectoren, zoals: producenten en handelaars in wapens, palmoliebedrijven, nucleaire bedrijven, steenkoolindustrie, enz. Sectoren of ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen, worden daarentegen op verschillende manieren gepromoot.

Op internationaal niveau bestaan er diverse vrijwillige initiatieven zoals de United Nations Global Compact, het UNEP (United Nations Environment Programme) Financial Initiative, de UN Principles for Responsible Investment (PRI) en de Equator Pinciples.

Deze initiatieven van o.a. de Verenigde Naties om maatschappelijk verantwoord en milieubewust ondernemen te bevorderen, bepalen onder meer richtlijnen over de financiering van bepaalde controversiële sectoren.

Vele instellingen hebben één of meerdere van deze internationale initiatieven ondertekend. Vooral voor kleinere instellingen is het niet altijd gemakkelijk om alle administratieve verplichtingen die hiermee gepaard gaan, na te komen. Dit betekent echter niet dat ze geen rekening houden met duurzaamheidsaspecten.

Zie hierover ook de relevante passage in het Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector.

Steeds meer instellingen integreren systematisch duurzaamheidsindicatoren, bovenop de financieel-economische indicatoren, in de evaluatie van nieuwe kredieten en investeringen. Deze duurzaamheidsoverwegingen zijn van belang voor een juiste en omvattende inschatting van het risico en de lange-termijnvooruitzichten van deze activiteiten.

Deze integratie zorgt voor een indirecte voorkeur voor duurzamere sectoren en bedrijven, zelfs indien dit zich niet expliciet vertaalt in een product dat de benaming ‘duurzaam’ draagt.